Πειραιώς: Δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG - Με τιμή €0,1668 ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πειραιώς: Δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG - Με τιμή €0,1668 ανά μετοχή
Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Πειραιώς
09/02/2023 - 10:04

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BN MAGAZINE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020