Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

Βλέπετε άρθρα με την ετικέτα

#ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ