Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020
Πρώτη κατοικία: Mόλις 222 οι αιτήσεις στις τράπεζες

Πρώτη κατοικία: Mόλις 222 οι αιτήσεις στις τράπεζες

Σχεδόν 29.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προκείμενου να ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Ολοκληρώθηκε η 17η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 28 Οκτωβρίου 2019:Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 43.036 χρήστες.Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 28.999 χρήστες.Έχουν υποβληθεί 222 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.Έχουν δοθεί 39 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.Έχουν ήδη αποδεχθεί 8 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.