Ξεκίνησε διαγωνισμός για έργο ΣΔΙΤ, ύψους 130 εκ. ευρώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12 Ιανουαρίου 2021 | Επικαιρότητα
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» προχώρησε στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το έργο ΣΔΙΤ, ύψους 130 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), με αντικείμενο την κατασκευή 13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), ενός σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας.

 

 

 

Μέχρι στιγμής το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ στις 22 Φεβρουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων (υποβολής ενδιαφέροντος).

Μετά από την πρώτη φάση, της προεπιλογής των υποψηφίων, θα γίνει ξεκινήσει ο διάλογος με στόχο τον προσδιορισμό των τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων υλοποίησης του έργου.

 

 

Στο τέλος, θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές, με τη διαδικασία της επιλογής των αναδόχων να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2021 ή τις αρχές του 2022.

Η ανάπτυξη και των 13 κτιρίων θα γίνει ως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καλύπτοντας περίοδο μέχρι και 27 έτη, από τα οποία τα δύο αντιστοιχούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα στη λειτουργία. Τα επιχειρησιακά κέντρα θα αποτελούνται από ισόγειο συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ., υπόγειο 1.460 τ.μ., περιλαμβάνοντας αίθουσα επιχειρήσεων, γραφεία περιφερειακού διοικητή και περιφερειάρχη, γραφεία των επικεφαλής εμπλεκόμενων φορέων, control room και αίθουσα συσκέψεων κρίσεων. Η σύσταση ΠΕΚΕΠΠ στις 13 περιφέρειες της χώρας προβλέπεται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψήφισε η Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου 2020, για τον εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων.

Τα περιφερειακά κέντρα θα έχουν ως αντικείμενο τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την εποπτεία, την οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, αλλά και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Τα περιφερειακά κέντρα ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους με ευθύνη τού κατά τόπον αρμόδιου περιφερειακού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής, όπως προβλέπει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ