ΕΕΔΕ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 9 επιχειρηματίες startups - Κεντρική Εικόνα

Δωρεάν εκπαίδευση σε social media και ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Keep Calm and Startup - Κεντρική Εικόνα

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της εσπερίδας που διοργανώνει ο ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ παρουσιάζουν την εκδήλωση για τις καινοτόμες ιδέες που μπορούν  να οδηγήσουν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.