Νέο όνομα για την INC Research/InVentiv Health  - Κεντρική Εικόνα

Η INC Research/InVentiv Health ανακοίνωσε την αλλαγή της ονομασίας της σε Syneos Health