Αττικές Διαδρομές Α.Ε.: Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Την 4η ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2017 εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», η οποία συμπλήρωσε 18 χρόνια λειτουργίας. 

Εκδόθηκε η 1η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Mέλισσα Κίκιζας - Κεντρική Εικόνα

Ολοκληρώνοντας το 2017 μια δημιουργική πορεία 70 ετών, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ εκδίδει την πρώτη της Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, με σκοπό να αποτυπώσει τη στρατηγική και την έντονη δράση που επιδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές πρωτοβουλίες και πρακτικές.