Είστε εδώ

Πιτσιόρλας: Συμμετείχε στην 6η Συνάντηση Φίλων της Βιομηχανίας στο Παρίσι - Κεντρική Εικόνα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας εκπρόσώπησε την Ελλάδα στην συνάντηση, που είχε σαν βασικό θέμα τους σρατηγικούς στόχους για  το μέλλον της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας