Πρεμιέρα για τα προϊόντα Νανοτεχνολογίας από τη Θεσσαλονίκη - Κεντρική Εικόνα

Μέχρι τον Ιούνιο του 2015 αναμένεται η παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων