Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: «Greek Energy Investment Seminar» στο Λονδίνο - Κεντρική Εικόνα

Μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της Ενέργειας προσφέρει η Ελλάδα