Αισιοδοξία από τις τράπεζες

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08 Ιουλίου 2013 | Πρόσωπα
Ο Αθαν. X. Παπανδρόπουλος γράφει για τις επιτυχημένες ανακεφαλαιοποιήσεις των συστημικών τραπεζών, που σε συνδυασμό με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δημιουργούν μια κάποια αισιοδοξία.

 

 

 

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Αν και για πλείστα όσα κατηγορούμενες, οι τράπεζες είναι οι αιμοδότριες της οικονομίας. Παίζουν το ρόλο που έχει η καρδιά στον άνθρωπο. Όταν,λοιπόν, μπορούν να αποφύγουν ένα -ενίοτε θανατηφόρο- έμφραγμα, αυτό είναι καλό και άρα αισιόδοξο για την οικονομική δραστηριότητα. Δίνει κάποιες ελπίδες τόνωσής της, σε μια εποχή όπου η κυκλοφορία του χρήματος είναι πέρα για πέρα προβληματική. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολύ σωστά επισημαίνουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο τελευταίο Δελτίο τους ότι η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών ελληνικών τραπεζών (Alpha, Εθνική), με τη συμβολή των ιδιωτών μετόχων (σε μεγάλο βαθμό θεσμικών επενδυτών και τραπεζών από το εξωτερικό), κατά ποσο στό άνω του 10%, είναι μία πολύ θετική εξέλιξη. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και μετην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank,που έγινε με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

 

 

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό της κεφάλαιο μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίησή της ανέρχεται τώρα στο 16,34%, με τη συμβολή του ΤΧΣ να ανέρχεται στο 83,66%. Επίσης, πάνω από το 10% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των ιδιωτών στο ΜΚ και στην Εθνική, το ίδιο αναμένεται δε να συμβεί και για την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμβολή των ιδιωτών στο ΜΚ σε ποσοστό πάνω από το 10% ήταν αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του ελέγχου και της διαχείρισης των τραπεζών αυτών από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το σχέδιο της ανακεφαλαιοποίησης που εφαρμόστηκε -με τη διάθεση στους νέους ιδιώτες μετόχους των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ- προοιωνίζεται την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα μετοχικά κεφάλαια αυτών των τραπεζών έως και 100% στα επόμενα 4-5 έτη. Στο βαθμό που θα επιτυγχάνεται αυτό θα μειώνεται και το χρέος της γενικής κυβέρνησης της χώρας, που σήμερα έχει επιβαρυνθεί με τα 50 δισεκατ. ευρώπου διετέθησαν από το EFSF για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επιτεύχθηκε -με προσέλκυση σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό- παρά το ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στην κατώτατη διαβάθμιση παγκοσμίως, στο C «χωρίςπροοπτικές». Μάλιστα, ο οίκος Moody’s δημοσιοποίησε τη 17η Ιουνίου νέα έκθεσή του για την Ελλάδα, στην οποία τίθεται στο περιθώριο το ήδη ανακοινωμένο, εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα επιτυχές αποτέλεσμα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,για να δοθεί εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων,μετά την αποτυχία ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και από τις πολιτικές διενέξεις όσον αφορά στην απόφαση για διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ. Με άλλα λόγια, οι διεθνείς αγορές περιμένουν από τη μια μεριά συγκεκριμένα επιτεύγματα στο επίπεδο των αποκρατικοποιήσεων και, από την άλλη, αποτελέσματα με τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα.

Πέρα από όλα αυτά, αισιοδοξία δημιουργεί και η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ότι θα χορηγηθούν στην Ελλάδα 500 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία, μαζί με κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις,θα φθάσουν τα 1,5 δισεκατ. ευρώ. Κύριος δε στόχος αυτής της χρηματοδότησης θα είναι η τόνωση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, η οποία όντως χρειάζεται επειγόντως τέτοιου είδους ενέσεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ