ΥΠΕΝ: Παρατείνεται η δράση του προγράμματος «Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14 Δεκεμβρίου 2020 | Ενέργεια
Μετά από συνεργασία της Γ.Γ Φυσικού περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ με τη Γ.Γ Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίστηκε να παραταθεί έως 28 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή προτάσεων για τη δράση με τίτλο «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» 

 

 

 

 Είχε προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ ευρώ.

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που προωθούν την κυκλική οικονομία και περιλαμβάνει αξιοποίηση βιομηχανικών υγρών και στερεών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία.

 

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε δράση κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 20 έως 55% ανάλογα με την Περιφέρεια Υλοποίησης της δράσης, την κατηγορία των δαπανών και το μέγεθος της επιχείρησης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ