Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

 • Η Τράπεζα επενδύει 28.3 εκατομμύρια ευρώ στην έκδοση εταιρικού ομολόγου από τα Ελληνικά Πετρέλαια...

 • Η Τράπεζα επενδύει 28.3 εκατομμύρια ευρώ στην έκδοση εταιρικού ομολόγου από τα Ελληνικά Πετρέλαια...

 • Τα μέλη του Δ.Σ εξέφρασαν επιφυλάξεις λόγω πολιτικής αβεβαιότητας

 • Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

 • Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

 • H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο του Ετήσιου Επιχειρηματικού...

 • Η διαδικασία λήψης απόφασης είναι σε εξέλιξη, διευκρινίζει η Τράπεζα.

 • Με το ποσό των 55 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)...

 • Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικό στόχο άρρηκτα...

 • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε πως οι υποβολές των αιτήσεων...

 • Οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενέκριναν την παράταση του...

 • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναμένει να αυξηθούν σημαντικά οι...

 • Στηρίζει το διεθνές εμπόριο στην Ελλάδα

 • Στηρίζει το διεθνές εμπόριο στην Ελλάδα

 • Σε έναν χρόνο από τώρα, η Τράπεζα θα έχει επενδύσει στη χώρα μας σωρευτικά, 2 δισ. ευρώ,...

 • Ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% αναμένει για φέτος στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης...

 • Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) να αυξήσει περαιτέρω
  ...

 • Το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ από την...

 • Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2% φέτος και 2,2% το 2018 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα...

 • Σύμφωνα με νέα εμπεριστατωμένη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης...