ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  • Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισε το 2018 για την εταιρία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.