Σύνοδος των ευρωσοσιαλιστών

  • Ποια ήταν τα βασικά σημεία της παρέμβασής του