Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων

  • Τέσσερα νέα επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 333.872.600 ευρώ ενέκρινε η...