εξοικονόμηση νερού

  • Δύο έργα παρεμβάσεων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στον δήμο...

  • Δύο έργα παρεμβάσεων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στον δήμο...