κρατούμενη

  • Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών.

  • Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών.