Πρόεδρος Σταϊνμάιερ

  • Στη «συγγνώμη» του Ομοσπονδιακού Προέδρου της...

  • Στη «συγγνώμη» του Ομοσπονδιακού Προέδρου της...