Φρανκ Βάλτερ Στάιμαϊερ

  • Τι δήλωσε ο Γερμανός Πρόεδρος στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής αναγόρευσής του σε...

  • Τι δήλωσε ο Γερμανός Πρόεδρος στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής αναγόρευσής του σε...