Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  • Μοιράσθηκαν 600 μερίδες φαγητού και σακούλες με παιχνίδια στα μικρά προσφυγόπουλα.

  • Μοιράσθηκαν 600 μερίδες φαγητού και σακούλες με παιχνίδια στα μικρά προσφυγόπουλα.

  • Ηelpdesk έστησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην πλατεία Συντάγματος, με στόχο την ενημέρωση των

    ...

  • «Τέτοια συνάντηση με αυτό το περιεχόμενο δεν υπήρξε ποτέ» ξεκαθαρίζει το γραφείο Τύπου της...

  • «Τέτοια συνάντηση με αυτό το περιεχόμενο δεν υπήρξε ποτέ» ξεκαθαρίζει το γραφείο Τύπου της...

  • Προσφέρει χορηγία που αφορά το κόστος σπουδών του για ένα έτος.

  • Μία νέα στρατηγική συνεργασία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας...

  • Θέτει στη διάθεση της Πρεσβείας φάρμακα, υγειονομικό υλικό και την Ομάδα Άμεσης Δράσης