Βασίλης Μπίλης

  •  Η παραγωγική ικανότητα αποκαθίσταται με ταχείς ρυθμούς, με τα fundamentals των αγορών στις...

  • Τον τέταρτο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας παραγωγής μολύβδου στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, η...

  •  Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 14% (από €119,6 εκ. το 2014 σε €136,6 εκ το 2015)