Β. Μπίλλης

  • Σημαντική αύξηση κατά 25% του εταιρικού κύκλου εργασιών από €95 εκ. το 2013 σε €120 εκ. το 2014

  • Με εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών έκλεισε το 2015.