Ομίλου Olayan

  • Tέταρτος ισότιμος μέτοχος στην εταιρεία

  • Aνακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την αύξηση της συμμετοχής της και την απόκτηση του ελέγχου...