ΙΟΝ

  • Η σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ Α.Ε. πραγματοποίησε το Σάββατο 6 Οκτωβρίου Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης...

  • O iδρυτής της ελληνικής εταιρείας με 85 χρόνια ιστορία.

  • Ανανέωση συνεργασίας.

  • Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων.

  • Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων.

  • Προβληματισμός όμως για τις εξαγωγές

  • Προβληματισμός όμως για τις εξαγωγές

  • Προβληματισμός όμως για τις εξαγωγές

  • Aύξηση καθαρών κερδών και εξαγωγών για την σοκολατοβιομηχανία

  • Συμπεράσματα από την πρόσφατη παρουσίαση της ΙΟΝ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.