Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

  • Με τη νέα απόφαση υπαγωγής του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον που υπεγράφη στις 27-09-2017...

  • Κατόπιν της μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ ΑΕ), στο...

  • Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης...

  • Ως απάντηση στη γενικότερη έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά, υλοποιείται η Δράση...

  • Υπογράφηκε το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και του Εθνικού...