Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια επειδή κρίθηκε ότι οι δανειολήπτες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.