Εθνική Πανγαία

 • Θεωρείται πως θα προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών, κυρίως λόγω της θέσης του...

 • Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στους επόμενους πέντε μήνες

 • Οι επενδυτικές ευκαιρίες που θα αναζητήσει η εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση των...

 • Τα 2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει η αξία του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Πανγαίας το προσεχές...

 • "Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών στο εμπορικό real estate στην Ελλάδα", διαπιστώνει,...

 • Την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Lasmane Properties Ltd, ιδιοκτήτριας ακινήτου στη...

 • Εκτιμάται ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών.

 • Αύξηση της τάξης του 2,9% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Εθνική Πανγαία» το 2018, ο...

 • Περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα θα πληρούν σύγχρονα πρότυπα αειφορείας και φιλικότητας προς το...

 • Σε γενική συνέλευση των μετόχων.

 • Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους των...

 • Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη εξάμηνη περίοδο που...

 • Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε στο 9μηνο η Εθνική Πανγαία.

 • Ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2015 αυξήθηκε κατά 19%.

 • Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 574.986.762,10 ευρώ.

 • Στην απόκτηση 2 ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία θα λειτουργήσουν το ένα ως κλασική ξενοδοχειακή...

 • Αντικαθιστώντας την παραιτηθείσα Άννα Αποστολίδου.

 • Έκανε δεκτή την παραίτηση του Ντομινίκ Πλατ.

 • Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης λόγω του ότι η εταιρία κατείχε το...

 • Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε...