βιώσιμη ανάπτυξη

 • Η συνεργασία το κλειδί για την επίτευξη της «Ατζέντας 2030» και των 17 παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης...

 • Η συνεργασία το κλειδί για την επίτευξη της «Ατζέντας 2030» και των 17 παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης...

 • Η POLYECO Α.Ε. αποτελεί έναν από τους ηγέτες στη διαχείριση αποβλήτων σε όλο τον κόσμο...

 • H LAMDA Development, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων που στηρίζουν την οικονομία...

 • Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς για τα οικονομικά έτη...

 • Οι πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι...

 • Αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου η βιώσιμη ανάπυξη

 • Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών "Υγεία" συμπεριλαμβάνεται στις 21 πρωτοπόρες...

 • Λίγο μετά την Ημέρα της Γης, η L'Oréal δημοσιεύει την Έκθεση Προόδου 2018 του προγράμματος...

 • Λίγο μετά την Ημέρα της Γης, η L'Oréal δημοσιεύει την Έκθεση Προόδου 2018 του προγράμματος...

 • Με το 2016 να είναι το εναρκτήριο έτος για τη θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος...

 • Το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Βιώσιμης...

 • Το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Βιώσιμης...

 •  Το 59% των ερωτηθέντων στην έρευνα της EY δηλώνει ότι βελτιωμένα λογιστικά πρότυπα για τη...

 • Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε σχετική ημερίδα.

 • Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε σχετική ημερίδα.

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019, με τις οποίες...

 • ​Πιστοποιημένη εκπαίδευση από την ΕΥ Ελλάδος σχετικά με τις αλλαγές των νέων διεθνών προτύπων...

 • Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η  οικονομική βιωσιμότητα του Ομίλου βασικές...

 • Διαπρέπει στους διεθνείς δείκτες FTSE4Good & Euronext Vigeo