Πεντελικόν

  • Forum στο ξενοδοχείο Πεντελικόν την Τρίτη 28 Απριλίου

  • Ποιος είναι ο μυστηριώδης σύμμαχος του Κωνσταντίνου Δομαζάκη;

  • Πριν από δύο χρόνια το όνομα του Θεόδωρου Δουζόγλου δεν ήταν γνωστό, τουλάχιστον στον τουριστικό...

  • Φιλοξένησε μεγάλες προσωπικότητες και σπουδαία γεγονότα

  • Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. 

  • Τη λήψη μέτρων προστασίας με την παροχή έκτακτου βοηθήματος  ζήτησε το Συνδικάτο...

  • Δέσμευση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.