Επιστροφή φόρου 2020: Πότε θα λάβουν τα χρήματα οι φορολογούμενοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06 Αυγούστου 2020 | Πολιτική & Οικονομία
Πότε τα λεφτά ψαλιδίζονται ή μηδενίζονται

Μετά από απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, φέτος οι επιστροφές φόρου καταβάλλονται το πολύ σε 10 ημέρες από την ημερομηνία εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης.

Ωστόσο, εάν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές σε Δημόσιο, Ταμεία, κι Εφορία, τότε η επιστροφή φόρου μειώνεται ή μηδενίζεται.

Όσοι, δηλαδή, ανήκουν στα 4 από τα 9 εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστούν έστω και 50 ευρώ στο Δημόσιο, δεν θα πάρουν χρήματα.

Τι ισχύει για τα ζευγάρια

Ο κάθε σύζυγος λαμβάνει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα, δίχως να γίνονται συμψηφισμοί φόρου μεταξύ του ζευγαριού.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου. Εάν το ζευγάρι έχει κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τότε αυτός μπορεί να δηλωθεί και από τους δυο.

Η εγκύκλιος

Βάσει όσων προκύπτουν ή περιέχονται στη νέα Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ (Α.1153/2020 Επιστροφή φόρου Εισοδήματος):

1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς (αρθ.42 ν.4174).

2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας (αρθ.42 ν.4174).

3. κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού

4. προβλέπεται (α) έλεγχος για τυχόν οφειλές, (β) συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή (γ) παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και (δ) συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

5. εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Από όλες τις ως άνω διατάξεις και οδηγίες, πουθενά δεν προκύπτει ότι ο φόρος που συμψηφίζεται πρέπει να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος.

Αντιθέτως «βεβαιωμένη οφειλή» που υφίσταται ή θα προκύψει μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, μπορεί να εξοφλείται αυτόματα, αντί να εισπράξει τα λεφτά ο κάθε δικαιούχος.

Περιορισμός ημερών (90) για επιστροφή φόρου, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, υφίσταται εάν έχει προηγηθεί αίτηση του οφειλέτη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ