Αδήλωτη εργασία: Τι αλλάζει στα πρόστιμα του Υπουργείου Εργασίας;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12 Σεπτεμβρίου 2019 | Πολιτική & Οικονομία
Σε τροχιά αλλαγής των προστίμων για την αδήλωτη εργασία έχει μπει το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα καταργηθεί μέρος των διατάξεων που είχε ψηφίσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία ως προς τις εκπτώσεις που δίνει ο νόμος σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης διαπιστωθεί πως απασχολεί ανασφάλιστο εργαζόμενο.

Του Γιώργου Δημοσθένους

 

 Με βάση τα νέα δεδομένα αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπιστώσουν πως εργοδότης έχει αδήλωτο εργαζόμενο μπορεί το προβλεπόμενο πρόστιμο των 10.500 ευρώ να μειωθεί μόνο αν προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών. Αν το κάνει τότε το πρόστιμο θα μειωθεί από τα 10.500 ευρώ στα 2.000 ευρώ.

Με το υφιστάμενο καθεστώς ο εργοδότης είχε τρεις επιλογές να μειώσει το αρχικό πρόστιμο των 10.500 ευρώ.

1.Αν προσλάβει τον εργαζόμενο για 3 μήνες το πρόστιμο μειωνόταν στα 7.000 ευρώ

  1. Αν προσλάβει τον εργαζόμενο για 6 μήνες το πρόστιμο μειωνόταν στα 5.000 ευρώ
  2. Αν προσλάβει τον εργαζόμενο για 12 μήνες το πρόστιμο μειωνόταν στα 3.000 ευρώ

Συνεπώς με τα νέα δεδομένα το υπουργείο εργασίας καταργεί τις δυο πρώτες επιλογές κι αφήνει μόνο μια στον παραβάτη εργοδότη.

Σημειώνουμε πως το πρόστιμο των 10.500 ευρώ επιβάλλεται για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Σε περίπτωση δε υποτροπής του εργοδότη, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Κατά τα λοιπά τα βήματα για τη μείωση του προστίμου, από την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης έως την πρόσληψη, είναι:

  1. Καταγραφή της παράβασης και ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του ΣΕΠΕ, εντός 5 εργάσιμων ημερών.
  2. Επίδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμου εντός 7 εργάσιμων ημερών στον εργοδότη. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν να ενημερώσουν και τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταλογισθεί η υποχρεωτική αναδρομική 3μηνη ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου. Το πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της πράξης επιβολής προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
  3. Εάν ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, οφείλει να καταβάλει εντός των 15 εργάσιμων ημερών το επιβληθέν πρόστιμο.
  4. Εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα πληρωμής του μειωμένου προστίμου, ο εργοδότης οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) εκτός από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, την αναγγελία πρόσληψης καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα επισημαίνει τη διάρκεια της σύμβασης, τη δέσμευσή του για μη υποτροπή, την αποδοχή του προστίμου καθώς και την παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων.
  5. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στο ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχει κάποιος προβλεπόμενος λόγος. Εάν, παρά την έκπτωση, διαπιστωθεί ότι προχώρησε σε μείωση του προσωπικού για λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. συνταξιοδότηση), βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.
  6. Διατηρείται η δυνατότητα προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, εντός 60 ημερών από την επίδοσή τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ