Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης Frederick: Nέα δεδομένα και για τα Πανεπιστήμια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
03 Αυγούστου 2020 | Πρόσωπα
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, ενός από τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, και πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της χώρας μίλησε στο BusinessNews.gr

Ο Καθ. Γιώργος Δημοσθένους είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, ενός από τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, και μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ενώ κατά την περίοδο 2011-2013 διατέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Διετέλεσε επίσης Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Στο BusinessNews.gr μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Frederick τις προκλήσεις της αβεβαιότητας της πανδημίας, την πανεπιστημιακή κοινότητα της Κύπρου αλλά και τις καινοτομίες που εφαρμόζει το ίδρυμα

Το 2020 είναι μία χρονιά που χτυπήθηκε από την πανδημία. Πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα της παράδοσης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου;

Μόλις επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην Κύπρο, κινηθήκαμε αποφασιστικά και χωρίς χρονοτριβή ώστε να προσφέρουμε άμεσα αξιόπιστες λύσεις διαδικτυακής εκπαίδευσης στους φοιτητές μας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα της διδασκαλίας. Πέρα από τα συμβατικά προγράμματα που προσφέρουμε από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και ένα σύγχρονο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την προσφορά ποιοτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Χάρη σε αυτή τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, καταφέραμε να προσαρμόσουμε άμεσα τον τρόπο διδασκαλίας προσφέροντας εκατοντάδες διαλέξεις σε εβδομαδιαία βάση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας μια πληθώρα εργαλείων σύγχρονης, ασύγχρονης, διαδραστικής επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι λάβαμε τα εύσημα των εκπροσώπων των φοιτητών και στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία όλου αυτού του εγχειρήματος ήταν η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και των φοιτητών στη χρήση των εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων τους. Είμαι περήφανος που ως Πανεπιστήμιο Frederick καταφέραμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αξιοπιστία και επάρκεια να διαχειριστούμε επιτυχώς την κρίση και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα σπουδών.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε;

Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα έθεσαν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά μετά από σχεδόν τρεις μήνες επιτυχούς παράδοσης μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα και με τη διαδικασία των εξετάσεων να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, πιστεύουμε ότι αυτό το στοίχημα κερδήθηκε. Τα Πανεπιστήμια, όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί, καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδημία και να προσαρμοστούν σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον και σε μια τοπική και διεθνή αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονα αρνητικό κλίμα. Πάντα σε περιόδους κρίσης όμως υπάρχουν και ευκαιρίες. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την επιπρόσθετη εμπειρία που αποκτήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξελίσσοντας περαιτέρω τα υφιστάμενα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και εμπλουτίζοντας τα υπόλοιπα προγράμματα με τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης. Είμαστε πρωτοπόροι σε θέματα τεχνολογίας και διαδικτυακής διδασκαλίας και βασικός στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις ώστε να καταστούμε κέντρο αριστείας στον συγκεκριμένο τομέα.

Πώς επηρέασε η πανδημία τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς;

Σίγουρα απευχόμαστε δεύτερο κύμα πανδημίας και ελπίζουμε η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου να παραμείνει σε αυτά τα εξαιρετικά επίπεδα, ούτως ώστε να μην επανέλθουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε στις οποιεσδήποτε συνθήκες ώστε οι φοιτητές μας να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή τους πορεία. Με βάση ανακοίνωση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων αυτών. Οπότε έχουμε προνοήσει ώστε η παράδοση των μαθημάτων να μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, παράλληλα με τη συμβατική διδασκαλία και έτσι οι φοιτητές εξ Ελλάδος έχουν το δικαίωμα να καθυστερήσουν την άφιξή τους στο Πανεπιστήμιο και να παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά. Νοείται ότι η διαδικασία αυτή είναι εγκεκριμένη και αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές. Είμαστε λοιπόν σε θέση να εγγυηθούμε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οι νεοεισερχόμεοι φοιτητές θα αρχίσουν, θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους οποιαδήποτε στήριξη χρειαστούν, είτε ακαδημαϊκή, είτε προσωπική.

Ποιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κυπριακής πανεπιστημιακής κοινότητας;

Η κυπριακή πολιτεία καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά για τους φοιτητές εξ Ελλάδος, η Κύπρος αποτελεί ένα κοντινό, φιλόξενο και ασφαλή προορισμό για σπουδές, με κοινή γλώσσα και κοινές συνήθειες με την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η ποιότητα και η αριστεία είναι χαρακτηριστικά του πανεπιστημιακού μας συστήματος. Τα κυπριακά πανεπιστήμια προσφέρουν σύγχρονες υποδομές, ποιοτικά προγράμματα σπουδών, άριστους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, αλλά και ένα οργανωμένο σύστημα πολύπλευρης στήριξης του φοιτητή. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση των τίτλων σπουδών που προσφέρουν. Στη δική μας περίπτωση, ευθύς εξ’ αρχής πετύχαμε πλήρη αναγνώριση και εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουμε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με αποτέλεσμα την προσέλκυση πολλών φοιτητών από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και τα προγράμματά μας τυγχάνουν πλήρης ακαδημαϊκής αλλά και επαγγελματικής αναγνώρισης, ώστε ο κάθε απόφοιτος να μπορεί να εγγραφεί στον επαγγελματικό σύνδεσμο του τομέα του και να εξασκήσει το επάγγελμά του στην Ελλάδα. Τέλος, το γεγονός ότι η Κύπρος γενικότερα και τα πανεπιστήμια ειδικότερα χειρίστηκαν αποτελεσματικά την κρίση, σίγουρα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην πανεπιστημιακή της εκπαίδευση και θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για επιλογή της ως προορισμό για σπουδές. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι, δεδομένης της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε όπως συνεχίσουν να ισχύουν ειδικά μειωμένα δίδακτρα και σχέδια υποτροφιών για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών για φοιτητές από Ελλάδα.

Ποια είναι η σχέση του πανεπιστημίου Frederick με την επιχειρηματική κοινότητα;

Έχουμε πολύ στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο και συνεργαζόμαστε στενά με εκατοντάδες εταιρείες και οργανισμούς, είτε στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, είτε στο πλαίσιο κοινών δράσεων, είτε φυσικά στο πλαίσιο απασχόλησης των φοιτητών μας. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με κορυφαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς και προσφέρουμε και ειδικά προγράμματα υποτροφιών σε συνεργασία με φορείς και οργανωμένα σύνολα του επιχειρηματικού κόσμου. Είμαστε φυσικά ανοικτοί και σε αντίστοιχες συνεργασίες με την επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και ήδη υπάρχουν κάποιες για συγκεκριμένα ερευνητικά έργα, καθώς και την τοποθέτηση φοιτητών και αποφοίτων μας για πρακτική άσκηση.

Συνεργάζεστε με κάποιο ελληνικό ίδρυμα και γενικότερα με την ελληνική πολιτεία;

Έχουμε άψογη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία γενικότερα και με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ειδικότερα, όπως και με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόσφατα μάλιστα η Υφυπουργός του ΥΠΑΙΘ, κα Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου μας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών στις συναθροίσεις, συνεχάρη τους αποφοίτους μας και μοιράστηκε μαζί τους σκέψεις, ευχές και συναισθήματα. Έχουμε συνομολογήσει Μνημόνια Συνεργασίας με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών πανεπιστημίων ενώ προάγουμε τη συνεργασία και την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών (πρόγραμμα ERASMUS) σχεδόν με όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, συνεργαζόμαστε στενά με αξιόλογους εταίρους στον τομέα της έρευνας, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είμαστε, επίσης, σε προχωρημένες συζητήσεις και με άλλα πανεπιστήμια, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Καλών Τεχνών, για συμμετοχή σε προγράμματα κοινών δράσεων. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε τέτοιες συνεργασίες. Γενικότερα, τα κυπριακά πανεπιστήμια προάγουν την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Μάλιστα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διεθνοποίησης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, του θεσμικού φορέα κατάθεσης κοινών στόχων και επιδιώξεων από τα πανεπιστήμια του τόπου, του οποίου διετέλεσα για δύο χρόνια Πρόεδρος, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ομόλογο Σύνοδο της Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ