Αντώνης Μονοκρούσος: Εξάγουμε υπηρεσίες και τεχνογνωσία επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
28 Νοεμβρίου 2019 | Πρόσωπα
Η Oracle Ελλάς τα τελευταία 15 χρόνια εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες θυγατρικές της Oracle, τριπλασιάζοντας τους εργαζομένους της και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές.


O Αντώνης Μονοκρούσος, Country Leader Oracle Ελλάς & Cluster Leader Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, μίλησε στο Business News Magazine για την πορεία και τις καινοτόμους λύσεις της Oracle, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και τη συνεισφορά της Oracle στη διασύνδεση εκπαίδευσης - αγοράς εργασίας μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Oracle Academy.

Συνέντευξη στη Μελίνα Κατσαλούλη

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Oracle στην ελληνική αγορά;
Φέτος, η Oracle συμπληρώνει 30 χρόνια πολύ επιτυχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά. Στο διάστημα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Oracle καθιερώθηκε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος πάροχος βάσεων δεδομένων και εργαλείων ανάπτυξης και χρήσης επιχειρηματικού λογισμικού, πρωτοπορώντας ταυτόχρονα και στην εξάπλωση των τεχνολογιών Internet, φτάνοντας να απασχολεί περίπου 70 άτομα. Από το 2004 και έπειτα, η Oracle προχωρά σε μια μεγάλη σειρά διεθνών εξαγορών, με έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές (όπως το ERP, CRM, HRMS, EPM), τις κλαδικές λύσεις (π.χ. επικοινωνίες, τράπεζες κ.ά.), επιμέρους τεχνολογίες middleware (π.χ. BEA) και το hardware (SUN). Διεύρυνε έτσι, σε σημαντικό βαθμό το χαρτοφυλάκιο και το πελατολόγιό της και κατ’ επέκταση την παρουσία της και στην ελληνική αγορά. Η εξέλιξη, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2010, μας βρίσκει με ένα εκτενέστατο χαρτοφυλάκιο cloud λύσεων, από IaaS και PaaS μέχρι SaaS, και με συνεχείς επενδύσεις και πρωτοπορία στο χώρο αυτό. Σήμερα, η Oracle στην Ελλάδα απασχολεί 240 άτομα (πολύ περισσότερα από ό,τι το μέγεθος της αγοράς προβλέπει), εκ των οποίων πλέον του 50% έχει περιφερειακό ή διεθνή ρόλο, υποστηρίζοντας λύσεις και πελάτες εκτός Ελλάδος. Στην ουσία εξάγουμε υπηρεσίες και τεχνογνωσία επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό. Εξελιχθήκαμε, έτσι, σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής, θυγατρική πολυεθνικής, στη χώρα, πράγμα που έχει πολύ σημαντικά οφέλη και για τους Έλληνες πελάτες μας.

Μέσα στην κρίση και σε αντίθεση με πολλές εταιρείες που αποχώρησαν από την Ελλάδα, επιλέξατε όχι μόνο να παραμείνετε, αλλά και να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητες της Oracle. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε τη συγκεκριμένη απόφαση;
Είναι γεγονός ότι και μέσα στην κρίση η Oracle Ελλάς παρέμεινε δυνατή και πολύ ενεργή λόγω της πολύ διευρυμένης πελατειακής της βάσης και του ολοκληρωμένου και κορυφαίου χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του προσωπικού έγινε τα τελευταία 10 χρόνια και οφείλεται σε διεθνείς δραστηριότητες και υποστήριξη έργων και υπηρεσιών της Oracle εκτός Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε περιφερειακές ομάδες υλοποίησης έργων ασφάλειας, cloud και core banking συστημάτων. Όλες στελεχώνονται από άριστους Έλληνες μηχανικούς και συμβούλους, που προσλαμβάνουμε, εκπαιδεύουμε και μισθοδοτούμε στην Ελλάδα. Η εύρεση και αξιοποίηση υψηλού επιπέδου μηχανικών όπως και η μεταφορά της εμπειρίας τους από έργα και πελάτες στην Ελλάδα σε άλλες χώρες, είναι από τους σημαντικότερους λόγους της επέκτασής μας.

Από την εμπειρία σας ως ένας εξαιρετικά επιτυχημένος μάνατζερ, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη;
Δύσκολη ερώτηση και πολύ ευρύ θέμα, άρα η απάντηση δεν μπορεί να είναι εξαντλητική. Η μικρή δική μου εμπειρία με έχει οδηγήσει με τα χρόνια, μεταξύ άλλων, να δίνω μεγάλη βαρύτητα στα εξής: Η αποτελεσματική ανάπτυξη μιας εταιρείας επιτυγχάνεται όταν, αφού έχει γίνει η σωστή επιλογή, εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου. Όταν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις και να τους εξελίξεις, αναθέτοντάς τους σημαντικές ευθύνες και projects, για να μπορεί να κλιμακωθεί η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικού έργου και να αναπτυχθεί η εταιρεία μαζί τους, αποδεχόμενος το ρίσκο ένα μικρό ποσοστό των πρωτοβουλιών τους να είναι λάθος. Με άλλα λόγια, η επιτυχία της εταιρείας -και η δική σου- έρχεται μέσα από την επιτυχία και την εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σημαντικό είναι, επίσης, να μπορείς να εξασφαλίσεις ένα εργασιακό κλίμα το οποίο χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα και συνέργεια, αξίες δηλαδή που αυξάνουν δραματικά την παραγωγικότητα.

Πώς κρίνετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και του κράτους; Σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα συμβαδίσουμε με τα διεθνή δεδομένα;
Βάσει των στοιχείων του Δείκτη DESI (The Digital Economy and Society Index) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλή κατάταξη. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης, αφού οι παραγωγικές επενδύσεις στις υπηρεσίες Πληροφορικής και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, υπολείπονται σημαντικά των άλλων χωρών της Ευρώπης σε σχέση και με το μέγεθος της οικονομίας. Η επένδυση στην καινοτομία, η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η περαιτέρω στόχευση στις διεθνείς αγορές, πρέπει να γίνουν απόλυτη προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει και αποφασιστική βελτίωση στις υπηρεσίες του κράτους, με απλά βήματα υλοποίησης (απλοποίηση διαδικασιών, όπου χρειάζεται, και γρήγορη ψηφιοποίηση, κυρίως με μικρότερα και καλύτερα διαχειρίσιμα έργα), αλλά και σταδιακή αλλαγή, από τον ιδιωτικό τομέα, του μοντέλου της ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο τις ανωτέρω κατευθύνσεις. Σχετικά λίγες επιχειρήσεις υλοποιούν ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα γίνει επιτακτική ανάγκη και επιλογή για περισσότερες. Παραδείγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ευτυχώς, υπάρχουν ήδη αρκετά και πολλά θα κριθούν -θα πρέπει να κριθούν- στα επόμενα 5-10 χρόνια, ξεκινώντας από «χθες». Η Oracle Hellas είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: μέσα σε 15 χρόνια μεγάλωσε πάνω από τρεις φορές σε προσωπικό (πολύ περισσότερο από τη μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας), αξιοποιώντας τη δύναμη της εξωστρέφειας, την επέκταση στις διεθνείς αγορές, τις σωστές επενδύσεις και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Ποιο είναι το όραμά σας για τη διασύνδεση εκπαίδευσης - αγοράς εργασίας; Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ποια είναι η συνεισφορά της Oracle;
Τα πανεπιστήμια οφείλουν να δώσουν στους αποφοίτους τους τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπουν γρήγορα και παραγωγικά στην αγορά εργασίας και να παραμείνουν σε αυτή. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, εκτός από την προσφορά τους στην έρευνα και την προετοιμασία των επόμενων διδακτόρων, έχουν υποχρέωση να προετοιμάζουν και τους επόμενους μηχανικούς, επιστήμονες και στελέχη που θα επανδρώσουν, πρωτίστως, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής Ελλάδας, και τη «μαχόμενη» Πληροφορική. Αντίστοιχα, οι εταιρείες πρέπει να χτίζουν τη σχέση τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα, να γνωστοποιούν τις δεξιότητες που απαιτούνται, να δίνουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας στους φοιτητές, ώστε να εξοικειώνονται από νωρίς με τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και τις απαιτήσεις τους.
Εδώ και 25 χρόνια, η Oracle επενδύει διεθνώς στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων Πληροφορικής, μέσω του δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος Oracle Academy. Υποστηρίζει χιλιάδες εκπαιδευτικούς και εκατομμύρια σπουδαστές σε 120 χώρες, παρέχοντας δωρεάν λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς και ευκαιρίες πιστοποίησης. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα παρέχεται εδώ και περίπου 15 χρόνια, διαθέτει περισσότερα από 280 εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη, έχει επιμορφώσει περισσότερους από 700 εκπαιδευτικούς πάνω στον προγραμματισμό με Java και SQL και στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, ενώ έχει βραβευθεί πολλαπλώς για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης Πληροφορικής.

Ξεφεύγοντας λίγο από την ελληνική πραγματικότητα, ποια είναι τα επόμενα μεγάλα νέα για τις υπηρεσίες cloud;
Αυτήν τη στιγμή το cloud παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς (πολλαπλάσια σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις πληροφορικής), ωστόσο μόλις ένα 15% των υπολογιστικών φορτίων των επιχειρήσεων (ειδικά των μεγάλων) έχει μέχρι σήμερα μετακινηθεί στο cloud. Άρα το μέλλον είναι μπροστά μας και είναι λαμπρό. Η Oracle έχει επενδύσει και επενδύει συστηματικά τεράστια ποσά, ώστε να παρέχει το πληρέστερο και ασφαλέστερο πακέτο cloud υπηρεσιών της αγοράς, από την υποδομή (IaaS) και την πλατφόρμα (PaaS) μέχρι τις επιχειρηματικές εφαρμογές (SaaS). Οι ολοκληρωμένες αυτές λύσεις έχουν σχεδιαστεί και ενσωματώνουν τεχνολογικές καινοτομίες για την ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση του φόρτου εργασιών στις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η Oracle συνεχίζει να επεκτείνει τη λειτουργικότητα της self-driving, self-securing και self-repairing Autonomous Database, μια παγκόσμια τεχνολογική πρωτοπορία της Oracle, η οποία αξιοποιεί τη μηχανική εκμάθηση για να αλλάξει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα.

Με την εμπειρία που έχετε, τι θα συμβουλεύατε έναν 18χρονο για τις σπουδές του και το μέλλον του;
Ερώτηση που χρειάζεται προσεκτική απάντηση, γιατί έχουμε να κάνουμε με επιλογές ζωής. Γι’ αυτό και η απάντησή μου ας εκληφθεί απλά σαν σκέψη. Οι συνεχείς αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, που βασίζονται πρωτίστως στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, θα επηρεάσουν σημαντικά τις απαιτούμενες δεξιότητες και το είδος των θέσεων εργασίας, κάποιες από τις οποίες θα μειωθούν (έως και δραστικά) και νέες θα δημιουργηθούν στα επόμενα 5-10 χρόνια. Υπάρχει η σύγχρονη πρόβλεψη, ότι ένας νέος 18 χρόνων σήμερα, μαζί με τις σπουδές και τον εργασιακό του βίο, έχει μπροστά του 50 χρόνια τουλάχιστον, άρα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αλλάξει περισσοτέρους εργοδότες από το παρελθόν και πιθανόν αρκετά διαφορετικά επαγγέλματα. Η λύση βρίσκεται στην εκπαίδευση, την επανεκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και οι νέοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό.
Σίγουρα είναι καλό οι νέοι να σπουδάζουν αυτό που ταιριάζει ευρύτερα στο χαρακτήρα και τις ικανότητές τους, αυτό που αγαπάνε πραγματικά. Αυτό είναι κοινότοπο αλλά και πάντα επίκαιρο, αφού αυτό που αγαπάς πολύ, συνήθως το κάνεις πολύ καλά, άρα είσαι ανταγωνιστικός, δεν σε κουράζει και συνεχώς επενδύεις στην εκμάθηση και την εξέλιξή του.
Πιστεύω, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πρέπει -με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συστήματος- να επιλέγουν τρόπους μάθησης όσο πιο κοντά γίνεται στις σημερινές και μελλοντικές συνθήκες της οικονομικής ζωής. Οι εργασίες -ομαδικές, κατά προτίμηση- με θέματα επίκαιρα, που απαιτούν σύγχρονη έρευνα και προσομοιάζουν στον σύγχρονο χώρο εργασίας, είναι ένα καλό παράδειγμα. Η πρακτική εξάσκηση είναι επίσης σημαντική, ειδικά αν μιλάμε για μηχανικούς ή επιστήμονες Πληροφορικής, και πάλι με τη βοήθεια των δασκάλων τους, ώστε να επιτύχουν τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας καθ’ όλην τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ