Λίγες ώρες μετά το υπουργικό συμβούλιο όπου ο πρωθυπουργός μοίρασε τους φακέλους με τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείο, ο κ. Μητσοτάκης, κάλεσε στο γραφείο του τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους υφυπουργούς Γιάννη Τσακίρη, Νίκο Παπαθανάση και Χρίστο Δήμα, για να τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, όχι τόσο για αυτά που θα πρέπει να κάνουν, αλλά για την ταχύτητα που θα πρέπει να αναπτύξουν καθώς το υπουργείο, τίθεται στην αιχμή του δόρατος για την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επομένως της προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων.

 

Το πρόγραμμα για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της κυβέρνησης είναι γνωστό, ωστόσο στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να προηγηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα:

1. Στην εισαγωγή αποκλειστικών προθεσμιών στην αδειοδοτική διαδικασία και όταν αυτές δεν τηρούνται, μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σε μια υπερκείμενη αρχή, σε επίπεδο υφυπουργού. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, με τη διαδικασία αυτή, οι επιχειρήσεις δεν θα εμπλέκονται σε έναν αδειοδοτικό κυκεώνα ο οποίος τελικά καταλήγει στο να αποθαρρύνει τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

2. Στη βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων, ώστε πέραν από σύγχρονους οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, να αποτελούν και αδειοδοτικούς φορείς, δηλαδή να λειτουργούν τα επιχειρηματικά πάρκα ως ενδιάμεσοι φορείς έκδοσης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Οπότε δεν θα χρειάζεται ξεχωριστή αδειοδότηση κάθε επιχείρησης που θα λειτουργεί σε ένα πάρκο. Θα αρκεί η αδειοδότηση μόνο του ίδιου του πάρκου.

Σήμερα, σχεδόν το 95% των παραγωγικών επιχειρήσεων, είναι εγκατεστημένες εκτός επιχειρηματικών πάρκων. Συνεπώς ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χωροθέτηση και την οργάνωση όλων των βιομηχανικών περιοχών.

3. Στη διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών και απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου οι διαδικασία θα έχει δύο βήματα:

α. Οι τράπεζες να υποχρεώνονται να προτείνουν την αναδιάρθρωση των χρεών του οφειλέτη με βάση τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει από τις ίδιες.

β. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και τραπεζών, το ποσοστό της διαγραφής να συμπαρασύρει αυτόματα και αναλογικά όλες τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με άλλα λόγια, αν το ποσοστό διαγραφής των χρεών ενός οφειλέτη προς τράπεζες είναι Χ%, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι Χ% θα είναι και το ποσοστό διαγραφής των προσαυξήσεων και των προστίμων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

4. Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσιμων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και την επιτάχυνση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, θα υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες προκήρυξης των προγραμμάτων που θα γνωρίζουν εκ των προτέρων οι επιχειρήσεις, ενώ ως προς την ταχύτητα υλοποίησης τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.

Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, το υπουργείο καλείται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην Κομισιόν, καθώς τα κονδύλια που θα λάβει η κάθε χώρα, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

5. Στη διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στη θέσπιση ειδικών φορολογικών κινήτρων που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), όπως για παράδειγμα φορολογική έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται και θέσπιση αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση μετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις (στα πρότυπα της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που έχουν με επιτυχία εισάγει αντίστοιχα κίνητρα).

Επίσης, έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και στην παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business angels), ώστε να επενδύουν σε ελληνικές startups, ενώ παράλληλα το υπουργείο προτίθεται να προβεί στην υιοθέτηση των προτάσεων του διεθνούς κύρους οργανισμού ΥΟΖΜΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΥΟΖΜΑ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός μοναδικού παγκοσμίως οικοσυστήματος για την καινοτομία στο Ισραήλ.

6. Στη δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες που αφορούν κρατικές υπηρεσίες. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη προσωπικής επαφής του πολίτη με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας παρέμβασης αποτελεί η εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που θα απλοποιήσει σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου, θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση και θα μειώσει το λειτουργικό κόστος τόσο του κράτους, όσο και των επιχειρήσεων.

Πέραν των παραπάνω, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων μέτρων της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς.

Ενδεικτικά, σε αυτά περιλαμβάνονται η υλοποίηση δράσεων για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η πλήρης ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής για τις αδειοδοτήσεις καθώς στόχος είναι όλες οι διαδικασίες να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά..

Παράλληλα, θα προχωρήσει και η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας με επανεξέταση της κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο όχλησης, καθώς τα σημερινά όρια που τίθενται, έχουν ξεπεραστεί από την τεχνολογία, με αποτέλεσμα δραστηριότητες που πριν μερικά χρόνια υπάγονταν στην τρίτη κατηγορία, με την ενσωμάτωση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, να μπορούν να καταταχθούν στη δεύτερη κατηγορία (σ.σ. λιγότερο ρυπογόνες).

Τέλος, θα ολοκληρωθεί και η νομοθεσία περί επιθεωρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή ελέγχων θα γίνεται από πιστοποιημένους φορείς, δηλαδή αυτό που γίνεται ήδη με τα ΚΤΕΟ, όπου δεν χρειάζεται το κράτος να ελέγχει κάθε αυτοκίνητο, αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ