ΣΟΕΛ: Συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09 Μαΐου 2016 | Πολιτική Οικονομία
Στις 11 Μαϊου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα EPSAS: Εξελίξεις & προοπτικές στην Ελλάδα, εξετάζει διεθνές συνέδριο υπό τη διοργάνωση του ΣΟΕΛ (ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ) στις 11 Μαϊου 2016, ώρα 13.00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet).

Τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (ΕPSAS) είναι ένα σύνολο προτύπων που έχουν αναπτυχθεί με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των λογιστικών και της οικονομικής πληροφόρησης του δημόσιου τομέα, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων οικονομικής διαχείρισης  από τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών.

Η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση  στην Ευρώπη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μεταρρύθμιση και εναρμονισμένα συστήματα κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικής του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα στην Ελλάδα έχει έρθει η ώρα για την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων προϋπολογισμού και λογιστικής για το δημόσιο τομέα με μετάβαση από την ‘ταμειακή βάση’ στην ‘βάση δεδουλευμένων’, ώστε να αναβαθμιστεί η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του δημοσίου τομέα και η κατάρτιση των προϋπολογισμών.

Το ΣΟΕΛ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, αφιερώνει το 17ο Συνέδριό του στα EPSAS, με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών:

 - Γιάννης Δραγασάκης - Αντιπρόσωπος Κυβέρνησης (θα απευθύνει χαιρετισμό)

 - Δημήτρης Μάρδας - Υφυπουργός Εξωτερικών

  • Ian Carruthers - Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB, IFAC)
  • Αλέξανδρος Μακαρονίδης - Προϊστάμενος Μονάδας, Ειδικής Ομάδας (Task Force) για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS), Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Eurostat 
  • Thomas Müller-Marqués Berger - Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας Δημοσίου Τομέα της  FEE, Partner EY
  • Ross Campbell - Διευθυντή Δημοσίου Τομέα, ICAEW
  • Petr Kriz - Πρόεδρος, Federation des Experts Comptables Europeens (FEE)
  • Βασίλης Κατριβέσης - Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού
  • Γιώργος Βενιέρης - Πρόεδρος, Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ