PwC : Τα «Ομόλογα Έργου» κερδίζουν συνεχώς έδαφος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10 Σεπτεμβρίου 2014 | Πολιτική Οικονομία
Aπαιτούνται περίπου €24 δισ. ως το 2025 για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Την αυξανόμενη βαρύτητα που αποκτά παγκοσμίως η συμπληρωματική χρηματοδότηση έργων, όπως τα Ομόλογα Έργου, και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς Ομολόγων Έργου, παρουσιάζει η νέα έκθεση της PwC «Capital Markets: The Rise of Non-Bank Infrastructure Project Finance».

Η έκθεση παρουσιάστηκε σήμερα (10/9) σε συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εσωτερικού συνεδρίου του παγκόσμιου δικτύου της PwC «Global Transportations & Logistics and Capital Projects & Infrastructure»που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα.

Η έκθεση της PwC καταδεικνύει την αδυναμία χρηματοδότησης από παραδοσιακές πηγές της παγκοσμίως ταχέως αυξανόμενης ανάγκης επενδύσεων σε έργα υποδομής, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον $3 τρισ. ετησίως έως το 2030.

Η ανάγκη χρηματοδότησης νέων υποδομών είναι πολύ αυξημένη και στην Ελλάδα, ιδίως μετά από τη σημαντική επιβράδυνση, της τάξης του 50%, στα ετησίως επενδυόμενα σε υποδομές κεφάλαια, η οποία σημειώθηκε από το 2008 και έπειτα, ως συνεπεία της οικονομικής κρίσης. Η ολοκλήρωση των κυριοτέρων υπό προγραμματισμό έργων υποδομής, υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει την άντληση σημαντικού όγκου κεφαλαίων, ο οποίος εκτιμάται από την PwC σε €24 δισ. έως το 2025.

Η αυξημένη σημασία των επενδύσεων σε έργα υποδομής στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τονίστηκε από την PwC στη συνέντευξη τύπου, καθώς μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την PwC, oι επενδύσεις στα έργα υποδομών έχουν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή της τάξης του 2x, αυξάνοντας άμεσα τη ζήτηση και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και, στη συνέχεια, σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, τα εγχώρια και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ οι θεσμικές αλλαγές που επιβάλει η Βασιλεία ΙΙΙ αποθαρρύνουν τη μακροχρόνια δανειακή χρηματοδότηση. Ως αποτέλεσμα, πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώνουν με σταθερό ρυθμό την έκθεσή τους στη μακροχρόνια χρηματοδότηση έργων, με το χρηματοδοτικό κοινό να καλύπτεται από την αυξημένη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την PwC, oι παρούσες συνθήκες αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση της άμεσης χρηματοδότησης έργων από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω νέων εργαλείων που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως τα Ομόλογα Έργου και ο μη-τραπεζικός δανεισμός.

Όπως ανέφερε ο David McGray, Infrastructure Director της PwC Αγγλίας, η χρηματοδότηση έργων μέσω έκδοσης Ομολόγων Έργου κερδίζει σημαντικό έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο ως συμπληρωματική στα παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία.  Βοηθά στη γεφύρωση προσφοράς-ζήτησης για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, η οποία είναι αναγκαία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων οικονομιών. Σύμφωνα με στοιχεία του IJ Global, το 1ο εξάμηνο του 2014 αντλήθηκαν παγκοσμίως $14 δισ. κεφάλαια από την έκδοση Ομολόγων Έργου - αύξηση 600% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2009.

Τέσσερις προϋποθέσεις για την αγορά Ομολόγων Έργου

Η PwC επισημαίνει τέσσερις ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς Ομολόγων Έργου:

  1. Επαρκής εποπτεία και διαφάνεια επί των οικονομικών στοιχείων
  2. Επαρκής διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος
  3. Ύπαρξη ενός σταθερού και καλά καθορισμένου φορολογικού συστήματος
  4. Ενίσχυση πιστοληπτικής αξιολόγησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ