Την περίοδο 2008-2014 το μεταφορικό έργο του κλάδου κατέγραψε απώλειες 7,8 εκατ. επιβατών και 2,9 εκατ. οχημάτων

Η αγορά της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας κινείται πτωτικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP. Σύμφωνα με την έκθεση, το μέγεθος της αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας την τελευταία επταετία μειώθηκε κατά 32%.

Την περίοδο 2008-2014 το μεταφορικό έργο του κλάδου κατέγραψε απώλειες 7,8 εκατ. επιβατών και 2,9 εκατ. οχημάτων.

Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας κυριαρχούν μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες και ανήκουν σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι εταιρείες του κλάδου διακρίνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις εταιρείες πολυμετοχικής βάσης και στις ολιγομετοχικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας, εκτιμάται ότι ο συνολικός εν ενεργεία στόλος της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 230 πλοία διαφόρων τύπων και χωρητικότητας.

Η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP, επισημαίνει ότι το 2015 σε σχέση με το 2014 εκτιμάται ότι η αγορά των πορθμειακών γραμμών παρουσίασε ελαφρά αύξηση της τάξης του 1%, ενώ λίγο μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της αγοράς των γραμμών εσωτερικού (περίπου 2%). Αντιθέτως, μείωση κατά 5% περίπου εκτιμάται ότι εμφάνισε η αγορά των γραμμών Ελλάδας - Ιταλίας την ίδια περίοδο. Σχετικά με το μερίδιο της ακτοπλοΐας εσωτερικού στο σύνολο της αξίας της αγοράς, αυτό διαμορφώθηκε σε 59,4% το 2015, ενώ το μερίδιο των γραμμών της Αδριατικής σε 27,7%. Το υπόλοιπο 12,9% αντιστοιχεί στην αγορά των πορθμειακών γραμμών.

Σύμφωνα με την ICAP, η μείωση του κόστους των καυσίμων, η αύξηση των κρατικών επιδοτήσεων αλλά και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού αποτελούν ευκαιρίες για τον κλάδο, ενώ ως απειλές μπορούν να εκληφθούν η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, καθώς και η ανάπτυξη των αερομεταφορών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ