Προκήρυξη για τη θέση διευθυντή στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16 Ιανουαρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διευθυντή/-ριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διευθυντή/-ριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικό τίτλο της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στα επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η άριστη γνώση, επιπροσθέτως της ελληνικής γλώσσας, μίας τουλάχιστον γλώσσας από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη εδώ.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ