Παρατείνεται έως τις 6 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τουριστικές ΜμΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Σεπτεμβρίου 2017 | Πολιτική Οικονομία
Παράταση πήρε έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στη δρά

Παράταση πήρε έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση ένταξής τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3.000 προτάσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξήσεων κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να το βάλει ο ενδιαφερόμενος.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ