Με την παρουσία των 21 Μελών και των στελεχών της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.), της υφυπουργού AAT κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου, Mελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στελεχών της Περιφερειακής Aυτοδιοίκησης, Υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ και των ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel η ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της ΕΛ.Ο.Π.Υ. Προηγουμένως, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Π.Υ.

Με την παρουσία των 21 Μελών και των στελεχών της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.), της υφυπουργού AAT κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου, Mελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στελεχών της Περιφερειακής Aυτοδιοίκησης, Υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ και των ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel η ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της ΕΛ.Ο.Π.Υ. Προηγουμένως, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Π.Υ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, κύριος Απόστολος Τουραλιάς. 

Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση και με την ευκαιρία έκανε ένα σύντομο απολογισμό δράσης της ΕΛ.Ο.Π.Υ και το σχεδιασμό για το 2019.

Στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της ΕΛ.Ο.Π.Υ., η Οργάνωση Παραγωγών αναγνωρίστηκε και πέτυχε την έγκριση του Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για τη διετία 2018-2019. Ολοκλήρωσε το σύνολο των ερευνών στις κύριες αγορές μέχρι επίπεδο καταναλωτή και με βάση τα ευρήματα διαμόρφωσε το Brand Strategy του “Fish from Greece-Ελληνικό Ψάρι”. Εντός του Α΄ εξαμήνου 2019 θα ολοκληρωθεί Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσει υπεραξία και να διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα και η αποδοχή του brand από τις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Στη Γενική Συνέλευση που προηγήθηκε, εγκρίθηκε o οικονομικός προϋπολογισμός του 2019, ο οποίος θα υπερβεί το 1,5 εκ. ευρώ και έτσι η συνολική επένδυση θα φτάσει στο τέλος του 2019 τα 2,5 εκ., αποκλειστικά από ιδίους πόρους. Επίσης, αποφασίστηκε η διεύρυνση της ΕΛ.Ο.Π.Υ. μέσω διαδικασίας που διασφαλίζει την ισχυροποίηση της Οργάνωσης και προάγει τη συνεργασία των Μελών για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη θετική συνεργασία με τους θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για την αρωγή τους στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Τόνισε ότι παρά τις επιστάμενες προσπάθειες τα θεσμικά ζητήματα που εκκρεμούν είναι εξαιρετικά επείγοντα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε την ολοκλήρωση των ενεργειών για τα μέτρα συγχρηματοδότησης των Οργανώσεων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας και το μέτρο για την ασφάλιση των αποθεμάτων και ζήτησε την εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειμένου να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πληρωμές των οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων του κλάδου.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της χωροταξικής οργάνωσης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειαςμε την έγκριση των 25 Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), άμεσα και εμπρόθεσμα.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΕΣΥΔ (Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών), ώστε να καταρτιστεί ο μακροπρόθεσμος Εθνικός σχεδιασμός των υδατοκαλλιεργειών.

Τα 21 Μέλη της ΕΛ.Ο.Π.Υ. στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, κατέστησαν σαφές ότι παραμένουν προσηλωμένα στους στρατηγικούς στόχους της Οργάνωσης.

Ο κύριος Τουραλιάς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το 2019 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον κλάδο και με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρειών θα δοθεί ένα επιπλέον μήνυμα στόχευσης στην κερδοφόρα ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ