Μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους οι φορολογούμενοι αλλιώς κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με τσουχτερό πρόστιμο. 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους οι φορολογούμενοι αλλιώς κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με τσουχτερό πρόστιμο. 

Αυτοί κινδυνεύουν εκτός από το να πληρώσουν τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που είναι 0,73% και "τρέχει" κάθε μήνα, και με πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ.

Εκατό ευρώ πρόστιμο θα πληρώσουν όσοι κάνουν εκπρόθεσμες μηδενικές ή με πιστωτικά εκκαθαριστικά. Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ' αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει επιπλέον και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ