Στα €32,8 εκ. ανήλθαν τα κέρδη της Eurobank Κύπρου το εννεάμηνο του 2018 έναντι κερδών €32,2 εκ. το εννεάμηνο του 2017.

Στα €32,8 εκ. ανήλθαν τα κέρδη της Eurobank Κύπρου το εννεάμηνο του 2018 έναντι κερδών €32,2 εκ. το εννεάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 25,7% από 28,6% πέρσι και ο δείκτης CET1 στο 25,7% από 28,6% το εννεάμηνο του 2017.

Οι καταθέσεις φθάνουν τα €4.656 εκ. από €3943 εκ. πέρσι και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) ανήλθε στο 28%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 3,98% σε σχέση με 5,6% πέρσι.

«Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, όπως καταδεικνύεται και από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking, και Capital Markets», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα μας, καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας», προστίθεται.

Ταυτόχρονα η τράπεζα, με γνώμονα την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση, την εμπιστοσύνη που εμπνέει στους πελάτες της καθώς και την προσήλωση της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και σε άλλους τομείς που ταιριάζουν στο ήδη επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της, όπως στους τομείς της ναυτιλίας και του Affluent Banking.

«H Eurobank Κύπρου παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και πιστεύουμε ότι το άμεσο μέλλον της κυπριακής οικονομίας είναι ελπιδοφόρο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη επαναφορά του αξιόχρεου της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, με την ανάγκη για συνετή διαχείριση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να αποφευχθούν αρνητικές εκπλήξεις στο μέλλον που μπορεί να προκληθούν τόσο από εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες», τονίζεται.

Η τράπεζα επίσης, συνεχίζει να θεωρεί σημαντικές τις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και εργασίας στον δημόσιο τομέα ούτως ώστε να συμβάλλει ακόμα πιο πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΠΗΓΗ: Stockwatch

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ