Σε έξι άξονες στηρίζεται το 3ετές σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο Κώστα Μιχαηλίδη, αναμένεται να παρουσιασθεί στους επενδυτές σε ειδική εκδήλωση προς τα τέλη Απριλίου, ενώ ήδη σε επίπεδο ενδυνάμωσης του στελεχιακού δυναμικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε έξι άξονες στηρίζεται το 3ετές σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο Κώστα Μιχαηλίδη, αναμένεται να παρουσιασθεί στους επενδυτές σε ειδική εκδήλωση προς τα τέλη Απριλίου, ενώ ήδη σε επίπεδο ενδυνάμωσης του στελεχιακού δυναμικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τράπεζας, στο μέτωπο της ενεργής και πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εξετάζεται, πέραν των πακέτων πώλησης αλλά και τιτλοποίησης, και η προοπτική δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τόσο του σχεδίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που προβλέπει τη στήριξη με κρατική εγγύηση τιτλοποιήσεων, όσο και του σχεδίου της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στο μέτωπο της μείωσης του κόστους αναμένεται η μείωση του προσωπικού να φθάσει τις 2.000 άτομα ενώ προωθείται η μείωση του δικτύου της τράπεζας κατά 100-150 καταστήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, «σε όποια περιοχή της χώρας δεν υπάρχει τράπεζα, η Εθνική θα παραμείνει».

Για το ΛΕΠΕΤΕ, ο πρόεδρος της τράπεζας ανέφερε ότι οι συνταξιούχοι θα μεταφερθούν στο Ενιαίο Επικουρικό και η συνεισφορά της τράπεζας θα κινηθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και θα εξελιχθεί σε βάθος 3ετίας ο μετασχηματισμός της Eθνικής Tράπεζας, είναι:

1) Η εξυγίανση του ισολογισμού με χρήση όλων των εργαλείων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

2) Η αύξηση της αποδοτικότητας σε όλες τις εργασίες του ομίλου (γρήγορες εγκρίσεις κ.λπ.).

3) Η ενίσχυση των κανόνων της εσωτερικής διακυβέρνησης, με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Επιτροπών και τη μεταξύ τους συνεργασία.

4) Η υιοθέτηση πρακτικών που θα καταστήσουν την τράπεζα «καλύτερη για τον πελάτη». Η δράση αφορά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μέσα από το δίκτυο της τράπεζας (εξυπηρέτηση, εξάλειψη ουρών κ.α.).

5) Η τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της τράπεζας.

6) Βελτίωση του compliance (συμμόρφωσης) με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των διευθύνσεων της τράπεζας, την ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας σε όλο τον οργανισμό, στη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου με αναφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ