«Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου» για τις παρεμβάσεις του ΟΟΣΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21 Οκτωβρίου 2014 | Πολιτική Οικονομία
Πρόεδρος ορίστηκε ο Γιώργος Στεργίου, ΓΓ Βιομηχανίας και Καταναλωτή

Τη συγκρότηση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου» για το έργο με τίτλο «Αξιολόγηση ως προς τις αρχές του ανταγωνισμού της νομοθεσίας σε ένα κλάδο της ελληνικής οικονομίας: Παραγωγή», στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον ΟΟΣΑ για την προώθηση παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις υπό αξιολόγηση επιμέρους κλάδοι Παραγωγής είναι οι: 1. Παραγωγή άνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, 2. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, 3. Ποτοποιία και 4.Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

Η Επιτροπή  αποτελείται από τους:

1. Πάτροκλο Γεωργιάδη, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

2. Γεώργιος Στεργίου, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Καταναλωτή,

3. Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου,

4. Αικατερίνη Σαββαΐδου, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,

5. Μόσχος Κορασίδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

6. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

7. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

8. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

9. Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας,

10. Δημήτρης Πτωχός, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου ορίζεται ο Γεώργιος Στεργίου.

Το έργο της Επιτροπής

Το έργο της επιτροπής περιλαμβάνει την επεξεργασία και διαβούλευση συγκεκριμένων μέτρων για την άρση κανονιστικών εμποδίων που τυχόν προσδιορίζονται στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Ενδεικτικά,  περιλαμβάνει:

1. Την παρακολούθηση και τη συνεργασία με την Ομάδα Υλοποίησης του Έργου.

2. Την ενημέρωση των μελών επί των προβλεπομένων από τη σχετική συμφωνία

συνεισφοράς εκθέσεων και την προώθηση και δημοσιοποίηση των πορισμάτων τους.

3. Την επεξεργασία και διαβούλευση των συγκεκριμένων μέτρων για την άρση

κανονιστικών εμποδίων που τυχόν προσδιορίζονται στις εκθέσεις.

4. Τη συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου σε σημαντικά βήματα

της διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.

5. Την τακτική ενημέρωση των αρμοδίων Υπουργών σχετικά με το Έργο και την πρόοδο του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ