Την ερχόμενη εβδομάδα ,εκτός απροόπτου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ και οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 έως 25.000 κατοικιών.

Του Γιώργου Δημοσθένους

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ και οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 έως 25.000 κατοικιών

Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας https://exoikonomisi.ypen.gr .

Στις 18 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης ενώ στις 22 Ιουλίου για τις περιφέρειες Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίεςπολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ποια ακίνητα μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση;

 

Οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.       Χρησιμοποιούνται ως κύριες.

2.       Υφίστανται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετες.

3.       Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»  μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής)  ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - Επιχορήγηση

Κατη-γορία

ατομικό εισόδημα σε ευρώ

οικογενειακό
εισόδημα σε ευρώ

βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60,00%

5,00%

70,00%

2

10.000 έως 15.000

20.000 έως 25.000

50,00%

5,00%

70,00%

3

15.000 έως 20.000

25.000 έως 30.000

40,00%

5,00%

70,00%

4

20.000 έως 25.000

30.000 έως 35.000

35,00%

5,00%

70,00%

5

25.000 έως 30.000

35.000 έως 40.000

30,00%

5,00%

50,00%

6

30.000 έως 35.000

40.000 έως 45.000

25,00%

5,00%

50,00%

7

άνω των 35.000

άνω των 45.000

0,00%

0,00%

0,00%

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή ή συμβούλου έργου θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα, εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).

Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.

Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Νέα στοιχεία του προγράμματος

  1. Στο νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», έχει αποσυνδεθεί η υποχρέωση λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  2. Δεν υπάρχει ανώτερο εισοδηματικό όριο συμμετοχής όπως στον προηγούμενο κύκλο. Μπορούν να μετάσχουν ενδιαφερόμενοι με υψηλά εισοδήματα. Δεν θα πάρουν επιδότηση, μπορούν όμως να αιτηθούν άτοκο δάνειο.
  3. Για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Η τράπεζα δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Το κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα καλύπτεται από τους πόρους του.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ