Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχώρησαν σε προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU που στοχεύει στην τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη  "κινητοποιώντας" 650 δισ. ευρώ και καθιστώντας πιο εύκολη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχώρησαν σε προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU που στοχεύει στην τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη  "κινητοποιώντας" 650 δισ. ευρώ και καθιστώντας πιο εύκολη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνεται στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 13 υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά:«Η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Χάρη στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη που ξεκινήσαμε στα τέλη του 2014, οι επενδύσεις επιστρέφουν.

Αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Σε αυτό ακριβώς έρχεται να συμβάλει το πρόγραμμα InvestEU.

Με βάση την επιτυχία που έχει ήδη σημειωθεί, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η σημερινή [σ.σ. προχθεσινή] συμφωνία δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη χρονική συγκυρία και σημαίνει ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα είναι σε θέση να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Το InvestEU θα είναι το εμβληματικό μας πρόγραμμα για μια βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία.

Θα τονώσει περαιτέρω τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία, η δράση για το κλίμα, καθώς και η κοινωνική ένταξη και οι δεξιότητες, με το πρόσθετο όφελος ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα καταστεί ευκολότερη και πιο διαφανής για τους δικαιούχους. Ευχαριστώ και συγχαίρω το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για τις άοκνες προσπάθειές τους που οδήγησαν στη σημερινή [σ.σ. προχθεσινή] συμφωνία.»

Το πρόγραμμα InvestEU αξιοποιεί την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Όπως και στο σχέδιο Γιούνκερ, το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η εγγύηση θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 38 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ.

Το ταμείο InvestEU θα συνοδεύεται από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU — παροχή προσαρμοσμένης στήριξης στους φορείς υλοποίησης έργων — και την πύλη InvestEU — μια εύκολα προσβάσιμη δεξαμενή ώριμων έργων για τους δυνητικούς επενδυτές.

Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί σύμπραξη με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την τράπεζα της ΕΕ, και θα είναι ανοικτό και σε άλλους εταίρους υλοποίησης.

Αυτή η προκαταρκτική συμφωνία δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι δημοσιονομικές πτυχές του προγράμματος InvestEU εξαρτώνται από την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

Από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στρατηγικού εταίρου της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Γιούνκερ, προκύπτει ότι έως τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους σχεδόν 390 δισ. ευρώ. Οι πράξεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αντιπροσωπεύουν συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 72,5 δισ. ευρώ στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ ενέκρινε 518 έργα υποδομών με στήριξη του ΕΤΣΕ ύψους 53,9 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 537 συμφωνίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίας 18,6 δισ. ευρώ. Από τις συμφωνίες αυτές θα επωφεληθούν 929.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ