Δικτύωση μέσω διαδικτύου για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23 Σεπτεμβρίου 2014 | Πολιτική Οικονομία
Ο νέος οδηγός της Adecco  για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά εργασίας και μάλιστα αναμένεται ο ρόλος τους να γίνεται ολοένα και σημαντικότερος τα επόμενα χρόνια, αλλά οι καλύτερες πρακτικές και η επιρροή τους δεν είναι πάντα σαφείς τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που διεξήγαγε η  Adecco σε συνεργασία με το Catholic University of Milan της Ιταλίας, #SocialRecruiting - Job Search, Digital Reputation and HR Practices in the Social Media Age (Αναζήτηση Εργασίας, Ψηφιακή Εικόνα/φήμη και Πρακτικές HR στην εποχή των Social Media).

Στο πλαίσιο της μελέτης περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες μοιράστηκαν με την Adecco τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία πρόσληψης και στην αναζήτηση εργασίας. Τα στοιχεία, που αναλύθηκαν σε συνεργασία με το Catholic University of Milan της Ιταλίας, καλύπτουν ειδικότερα τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, την αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τους υποψηφίους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και τη σημασία της «ψηφιακής εικόνας/φήμης» και τις επιπτώσεις της στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και θα γίνονται όλο και περισσότερο ο «νέος τόπος» στην αγορά εργασίας, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αναζήτησης και της επιλογής. Σύμφωνα με τη μελέτη της Adecco, το 2013, από τη συνολική διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων περισσότερη από τη μισή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση/αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο (53%), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσοστό για το 2014 αναμένεται να είναι ακόμα πιο αυξημένο (61%).

Πιο αναλυτικά, επτά στους δέκα εργοδότες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, και πέντε στους δέκα υποψηφίους απαντούν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς αναζήτησης εργασίας (στην Ελλάδα το ποσοστό των υποψηφίων που αναζητούν εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 65%). Επιπλέον, 34% των υποψηφίων στην Ελλάδα δηλώνουν πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τους προσέγγισε  μέσω ενός από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε μάλιστα και προσφορά εργασίας (τα αντίστοιχα ποσοστά της παγκόσμιας μελέτης είναι 30% και 9%).

Αντίθετα με ό, τι θα θεωρούνταν αναμενόμενο, η αναζήτηση εργασίας μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο των έμπειρων υποψηφίων που διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα. Η πλειοψηφία των υποψηφίων που αναζητούνται για κάλυψη θέσεων σήμερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αφορούν σε υψηλόβαθμα/διευθυντικά στελέχη.

Άλλο ένα εύρημα της μελέτης δείχνει ότι η δικτύωση μέσω διαδικτύου είναι σημαντική για τη στελέχωση θέσεων αλλά και για την αναζήτηση εργασίας. Υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και διαθέτουν διευρυμένο ψηφιακό δίκτυο προσεγγίζονται πιο συχνά από πιθανούς εργοδότες και έχουν καλύτερες πιθανότητες πρόσληψης. Οι υποψήφιοι επίσης με υψηλού κύρους ψηφιακό δίκτυο είναι πιο αποτελεσματικοί στην εύρεση εργασίας συγκριτικά με εκείνους που έχουν ένα υψηλού κύρους δίκτυο προσωπικών offline επαφών.

Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η φήμη των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση του LinkedIn σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη (68% σε παγκόσμιο επίπεδο, 48% στην Ελλάδα), αλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό (52% σε παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην Ελλάδα), παρόλο που γενικά θεωρείται ως μια πιο προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν εξετάζουν τα διάφορα στοιχεία στα προφίλ των πιθανών υποψηφίων, οι εργοδότες δίνουν κυρίως σημασία στην προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Πληροφορίες που αφορούν σε βραβεία ή άλλα επιτεύγματα είναι επίσης σημαντικές για τους εργοδότες, αλλά συχνά παραλείπονται στα προφίλ των υποψηφίων.

Οι εργοδότες επίσης εξετάζουν στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα των υποψηφίων. Περίπου ένας στους τρεις παραδέχεται ότι έχει απορρίψει έναν πιθανό υποψήφιο ως συνέπεια του περιεχόμενου ή των εικόνων που δημοσιεύτηκαν στο προφίλ του. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων που αναζητούν εργασία υποτιμούν την επίδραση των προσωπικών τους σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επαγγελματική τους πορεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ