Ανάλυση της κίνησης και το πιθανό αντίκτυπο

Στις 15 Ιανουαρίου, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας έπαυσε τον περιορισμό του ανώτατου ορίου για το ελβετικό φράγκο που οδήγησε αμέσως στην αύξηση της αξίας του ελβετικού φράγκου.

Η Atradius αναλύει την κίνηση αυτή και το ενδεχόμενο αντίκτυπο της:

•    Το ελβετικό φράγκο ανατιμήθηκε περίπου 15% την ημέρα της αναγγελίας και σήμερα διαπραγματεύεται περίπου στο € 1,02, σε σύγκριση με την ανώτατη τιμή επί του ευρώ ήτοι € 1,20.

•    Η ελβετική χρηματιστηριακή αγορά έχει πέσει καθώς οι Ελβετοί εξαγωγείς αντιμετωπίζουν υψηλότερο εγχώριο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις τιμές των εξαγωγών τους, συμπιέζοντας τα επίπεδα κέρδους.

•    Η υψηλότερη τιμή του φράγκου σημαίνει επίσης ότι οι ξένες εταιρείες και τα νοικοκυριά που έχουν δανειστεί σε ελβετικό νόμισμα αντιμετωπίζουν αυξανόμενα επίπεδα χρέους καθώς και αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αναφέρει απότομες απώλειες και οι πρώτες πτωχεύσεις έχουν ήδη καταγραφεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ