120 δόσεις: Με επιτόκιο 3% οι νέες αιτήσεις προς τα ταμεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14 Αυγούστου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Το νέο μειωμένο ετήσιο επιτόκιο οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση, η οποία στα 10 έτη, μπορεί να φθάσει και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες


Την μείωση του επιτοκίου των δόσεων από το 5% στο 3% και για την ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019 (Α’ 73/2019).

Με την ισχύουσα ρύθμιση προβλέπεται πως η βασική οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, κεφαλαιοποιείται την ημερομηνία υπαγωγής και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Η μείωση του εν λόγω επιτοκίου στο 3% από 5% θα οδηγήσει σε σημαντικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή για έναν οφειλέτη που έχει ενταχθεί στις 120 δόσεις και θα αποπληρώσει τις οφειλές του σε βάθος 10ετίας , θα έχει μείωση κατά περίπου 18% επί της βασικής οφειλής. Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης έχει χαρακτηρίσει τη ρύθμιση ως «τελευταία ευκαιρία» τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλη ρύθμιση.

Με την αντικατάσταση της ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4611/2019, η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του ν.4611/2019, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 αυτού, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.

Ποιους αφορά 

Το νέο μειωμένο ετήσιο επιτόκιο που οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση, η οποία στα 10 έτη, μπορεί να φθάσει και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά
 μόνο όσους ενταχθούν στις 120 δόσεις. Όσοι εξυπηρετούν τις δόσεις τους για κάποια από τις παρελθούσες ρυθμίσεις, θα μπορέσουν να κάνουν χρήση της νέας ευνοϊκής διάταξης, μόνο εάν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Ή αποφασίσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής.

Η σχετική διάταξη του αρχικού νόμου, αλλά και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ είναι ξεκάθαρες: Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα μετάπτωσης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, του ανεξόφλητου υπολοίπου οφειλής, σε περιπτώσεις που η παλαιά ρύθμιση είναι ενεργή, δηλαδή καταβάλλονται στην ώρα τους οι δόσεις. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις ρύθμισης μετά από δικαστική απόφαση, βάσει του νόμου Κατσέλη.

Η μετάπτωση από την παλιά στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση γίνεται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στο ΚΕΑΟ νέα αίτηση υπαγωγής στις 120 δόσεις. Και αυτό, γιατί όπως ξεκαθαρίζει ο ΕΦΚΑ, η αίτηση για τη νέα ρύθμιση, συνεπάγεται παραίτηση από τις προηγούμενες διατάξεις και κατά συνέπεια και από τις προηγούμενες διευκολύνσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ